E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 99

  Araştırma Makalesi

 1. BIST-100 Endeksinin Volatil Davranışlarının Simetrik Ve Asimetrik Stokastik Volatilite Modelleri İle Analizi
  Analysis of Volatile Behavior of ISE-100 Index with Symmetric and Asymmetric Stochastic Volatility Models [Turkish]
  Özlem Göktaş, Aycan Hepsağ
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 1-15
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35908Cited : 1

 2. Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin İhracat Dinamiğine Etkisi: Yaygın ve Yoğun Ticaret
  The Effects of the Trade Agreements on the Dynamics of Turkey’s Export: Extensive and Intensive Margins [Turkish]
  Kemal Türkcan, Erhan Pişkin
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 17-55
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35921Cited : 1

 3. Döviz Kurunun Belirlenmesi: Teorik Modeller ve Ampirik Bulgular üzerine bir Literatür İncelemesi
  Exchange Rate Determination: A Literature Survey on Theoretical Models and Empirical Findings [Turkish]
  Giray Gözgör
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 57-85
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35922

 4. Türk Bankacılık Sektöründe Yurtdışı Borçlanma ve Küresel Likidite
  Foreign Borrowing in the Turkish Banking Sector and the Global Liquidity [Turkish]
  Burçhan Sakarya
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 87-116
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35923Cited : 1

 5. ENFLASYON VE İŞGÜCÜ PİYASALARI: TÜRKİYE EKONOMİSİ (2000-2013)
  INFLATION AND (UN)EMPLOYMENT: TURKISH ECONOMY (2000-2013) [English]
  Leyla Baştav
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 117-138
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35924

 6. Çevresel Tahribatın Belirleyicileri: Çevresel Kuznets Eğirisinin Ampirik Bir Analizi
  The Determinats of Environmental Degradation: An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve [Turkish]
  Zahra Fotourehchi, Ahmet Şahinöz
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 139-164
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35925

 7. Hindistan'da Ekonomik Büyüme, Yoksulluk ve Yetersiz Beslenme
  Economic Growth, Poverty and Malnutrition in India [English]
  Shyma Jose
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 165-202
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35902Cited : 2

 8. Ricardocu Mali Rejim ve Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi: Avrupa Para Sistemi Örneği
  Ricardian Fiscal Regime and Fiscal Theory of the Price Level: The European Monetary System [Turkish]
  Filiz Elmas, Mehmet Songur
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 203-236
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35930Cited : 1

 9. Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) Yapbozu Var mı? Doğrusal-Olmayan Bir Asimetrik Panel Birim Kök Testinden Yeni Kanıt
  Is there a Purchasing Power Parity (PPP) Puzzle? New Evidence from a Nonlinear Asymmetric Panel Unit Root Test [English]
  Ayşegül Çorakcı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(99): 237-266
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35932