E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2019, Volume: 30, Issue: 111

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Güney Doğu Nijerya'daki Erkek ve Kadın Tatlıpatates Üreticisi Küçük Toprak Sahipleri Arasındaki Piyasa Davranışı için Bir Heckman Seçim Modeli Analizi
  A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria [English]
  Amala Christiana OKOYE, Jude MBANASOR, Benjamin Chukwuemeka OKOYE
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 1-23
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17000

 4. Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği
  Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey [Turkish]
  Kürşat ÇINAR, Tekin KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 25-53
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17001

 5. Türk Bankalarının Faiz Swabı Kullanımı Üzerine Bir Panel Veri Yaklaşımı
  A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks [English]
  Evrim İMER-ERTUNGA, Şerife Serap ÇAKAR
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 55-70
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17002

 6. Finansal Oranların Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranına Etkisinin Panel Veri Analiziyle İncelenmesi: BIST’te Kayıtlı Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sektöründe Uygulama
  Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector [Turkish]
  Muhammet Sait IŞILDAK
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 71-100
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17003Cited : 1