E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2019, Volume: 30, Issue: 112

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Konutlarda Hedonik Fiyat Modeli Üzerine Bir Literatür İncelemesi
  A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences [Turkish]
  Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Hatice BAŞKAYA, Serkan ÖZDEMİR
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 1-18
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17006

 4. Düzenleyici Otorite Yaptırımlarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
  Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey [Turkish]
  Saim KILIÇ, İhsan Uğur DELİKANLI, Ali ALP
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 19-43
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17004

 5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Türkiye’nin Un İhracatı
  Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime [Turkish]
  Ebru Nihal ORAL DIRIK, Alper GÜZEL
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 45-68
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17007

 6. Uzun Dalgalar Teorisi Çerçevesinde 2008 Küresel Krizi
  The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves [Turkish]
  Cumali BOZPINAR
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 69-96
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17005Cited : 1