E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2019, Volume: 30, Issue: 113

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Yabancı Dil Eğitimi ve Firmaların İhracat Performansı
  Foreign Language Training and Export Performance of Firms [English]
  Seda Koymen ÖZER, Ayca Tekin KORU, Nazire Nergiz DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 1-21
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17009

 4. Türkiye'nin Yapısal Reform İhtiyacının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
  Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey [English]
  Ünal SEVEN
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 23-49
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17010

 5. Kurumlar ve Dünya Gelir Dağılımı
  Institutions and World Income Distribution [English]
  Erol Türker TÜMER
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 51-81
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17008

 6. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşmasının Çeşitli Mamul Eşya Endüstrisi Dış Ticaretine Olası Etkileri
  Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles [Turkish]
  Öner ÖZ, Selim ÇAĞATAY, Erhan PİŞKİN
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 83-127
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17011