E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2020, Volume: 31, Issue: 116

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Türkiye’de Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi için Üretim Fonksiyonu Çerçevesinde Bir İnceleme
  A Study on the Tax Structure and Economic Growth Relationship in Turkey within the Production Function Framework [Turkish]
  Yunus Emre Ülkü, Şenay Açıkgöz
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 251-299
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17103

 4. 2008 Global Krizinin Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Yayılımının Mekansal Ekonometrik Analizi
  Spatial Econometric Analysis of Geographical, Financial and Commercial Contagion of the Global Crisis among Developing Countries [Turkish]
  Selen GÖRGÜN, Seher NUR SÜLKÜ
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 301-340
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17104

 5. Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Fonksiyonu: Kır - Kent Analizi (2004-2013)
  Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013) [Turkish]
  Recep Kök, Elif Ay Yalçınkaya, Mustafa Bilik
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 341-376
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17105

 6. Kalkınma Sürecinde Bilim, Teknoloji, Devlet ve Toplum: Jules Verne’in Yirminci Yüzyılda Paris’i
  Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne [Turkish]
  Zeynep Ağdemir, Deniz Abukan
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 377-415
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17107