E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2007, Volume: 18, Issue: 65

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE'DE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER
  The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey [Turkish]
  Cem DİŞBUDAK, Bora SÜSLÜ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 1-23
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10641Cited : 2

 2. TÜRKİYE'DE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ: KUZNETS EĞRİSİ GEÇERLİ Mİ?
  INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID? [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10642Cited : 4

 3. TÜRKİYE EKONOMİSİ'NDE ENFLASYONİST SÜREÇTE BASKIN OTORİTE TESPİTİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ÇALIŞMA
  An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy [Turkish]
  Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10643

 4. DÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ
  ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET [Turkish]
  Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GÜNDOĞMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 71-89
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10644Cited : 2

 5. TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
  CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE [Turkish]
  Bahadır AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 91-105
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10645Cited : 1