E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 98

  Araştırma Makalesi

 1. Karmaşık Ağlara Ajan Bazlı Yaklaşım Üzerine Bir Literatür Çalışması
  A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks [English]
  Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35900Cited : 5

 2. Forecasting for the Short-Term Interest Series: An Empirical Study on Turkey
  Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama [Turkish]
  FUNDA YURDAKUL, MEHMET ÖZCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35927

 3. Avrupa Parasal Birliği’nin Krizi, Geleneksel Teoriler ve Avrupa Entegrasyonu’nun Post-Keynesyen Eleştirisi
  The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration [Turkish]
  Alpaslan Akçoraoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35903

 4. İşsizliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kalma Kararı Üzerinde Etkisi
  THE EFFECT OF CIVILIAN UNEMPLOYMENT ON REENLISTMENT DECISION IN TURKISH ARMED FORCES [English]
  Julide Yıldırım, Nebile Korucu, Semsettin Karasu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 87-114
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35904

 5. Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor Mu? Türk İmalat Sanayisi İçin Bir Verimlilik Analizi
  Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry [English]
  Selcen Öztürk, Dilek Kılıç
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35907

 6. Türkiye’de Finansal Gelişme ile Finansal Kırılganlık İlişkisi, 1990-2014 Dönemi
  The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014 [Turkish]
  Nimet Varlık
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35909Cited : 2

 7. Türkiye Kimya ve Petro-kimya Sanayilerinde Pazar Gücü Endeksleri
  Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey [English]
  Ekrem Kalkan
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35920

 8. Banka Yapısal Reform Girişimlerine bir Bakış ve Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Üzerinden Tartışma
  A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability [English]
  Burçhan Sakarya
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35926

 9. Solow Büyüme Modeli Genişletilerek Bir Bölgesel Çevre Değişimi ve Ekonomik Büyüme Çalışması
  A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model [English]
  wei-bin zhang
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35931