E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2008, Volume: 19, Issue: Special

  Araştırma Makalesi

 1. GÜMRÜK BiRLiĞi’NiN TÜRKiYE SOSYAL REFAHI ÜZERiNE ETKiLERi
  EFFECTS OF CUSTOM UNION ON TURKEY’S SOCIAL WELFARE [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 1-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10646

 2. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİŞİ
  AN INVESTIGATION ON THE CAUSALITY BETWEEN FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TRANSITION ECONOMIES [Turkish]
  Mustafa ALTINTAŞ, Deniz GÜVERCİN, Erginbay UĞURLU
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 17-32
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10647

 3. DIŞARIDA ÜRETİM ve TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN DIŞARIDA ÜRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
  FOREIGN OUTSOURCING: AN ANALYSIS FOR TURKISH FOREIGN TRADE [Turkish]
  Şiir YILMAZ, Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 33-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10648

 4. KÜRESELLEŞMENiN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  GLOBALIZATION AND INCOME DISTRIBUTION EFFECTS [Turkish]
  Aziz KONUKMAN, Cemil ÇİFTÇİ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 59-83
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10649Cited : 1

 5. DEVLET HARCAMALARI: BİRİKİM VE MEŞRULAŞTIRMA
  STATE EXPENDITURES: CAPITAL ACCUMULATION AND LEGITIMIZATION [Turkish]
  Sabri ÇAKLI
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 85-119
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10650Cited : 1

 6. KALKINMA VE KADIN (VEYA TOPLUMSAL CİNSİYET) İLİŞKİLENDİRİLİŞİNİN DEĞİŞİMİNDEKİ KAVŞAKLAR
  CROSSROADS OF THE CHANGE IN THE WAYS OF RELATING DEVELOPMENT AND WOMAN (OR GENDER) [Turkish]
  Ufuk SERDAROĞLU, Gülin YAVUZ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 121-164
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10651Cited : 1

 7. TÜRKİYE AÇISINDAN ‘BÖLGE KALKINMA AJANSLARI’ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES FOR TURKISH ECONOMY [Turkish]
  Gülen ELMAS ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 165-182
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10652Cited : 1

 8. TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM
  CHANGE IN THE AGRICULTURAL SUPPORT POLICIES IMPLEMENTED IN TURKEY [Turkish]
  Müslüme NARİN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 183-225
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10653Cited : 2

 9. ATATÜRK’ÜN KALKINMA MODELİ: DEVLETÇİ İKTİSAT POLİTİKASI BOYUTU
  ATATÜRK’S DEVELOPMENT MODEL: THE ROLE OF THE STATIST ECONOMIC POLICY [Turkish]
  İrfan KALAYCI
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 227-249
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10654

 10. “YILANLARIN ÖCܔ HAKKINDA BiR iNCELEME
  A RESEARCH IS ABOUT OF “YILANLARIN ÖCܔ [Turkish]
  Ayfer YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 251-282
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10655

 11. İLK GÜNAH HİPOTEZİ, DOLARLAŞMA VE DALGALANMA KORKUSU: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme
  ORIGINAL SIN, DOLLARIZATION AND FEAR OF FLOATING [Turkish]
  Hakan Naim ARDOR, Serdar VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 283-323
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10656

 12. TERS LOJİSTİK VE ŞİRKETLERİN MALİYET YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  REVERSE LOGISTICS AND ITS IMPACTS ON COMPANY’S COST MANAGEMENT [Turkish]
  Erol BULUT, Ali DERAN
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(Special): 325-344
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10657Cited : 1